Startpagina

Het uitgangspunt van het pension is dat uw hond alle ruimte heeft, zowel in het binnenverblijf als in de buitenren. Daar-naast beschikt het pension over een aantal speelweides, zodat uw hond een groot deel van de dag buiten kan ravotten, met of zonder andere honden (natuurlijk voor zover de weersomstandig-heden het toelaten).  

Vanzelfsprekend worden alle ruimten en verblijven dagelijks gereinigd en worden ze in de winter verwarmd.