hovenhoevelogo
Huisreglement
Welke regels hanteren wij?

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door uw hond veroorzaakt aan derden, tenzij dit door nalatigheid van ons is veroorzaakt .

- Bij ziekte of verwonding zullen wij handelen naar eigen inzicht. De kosten van eventuele behandeling zijn voor de eigenaar.

- Bij ieder bezoek dient de hond volledig te zijn ingeent voor de gebruikelijk ziekten alsmede Rabies.

- Het inentingsboekje moet aan ons worden afgegeven voor de duur van het verblijf.

- U dient uw hond aan te lijnen bij het halen en brengen!

- Honden zonder entingboekje kunnen wij niet accepteren

- Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor achtergelaten spullen!

- Schade veroorzaakt aan ons pension door uw hond (en/of uzelf) wordt bij ophalen verrekend.

- Gedurende het verblijf zijn de eventuele kosten voor een dierenarts voor uw eigen rekening. Deze dienen contant te worden voldaan.

- U dient uw contactgegevens achter te laten, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood.